Sortowanie podobnych członów konstrukcyjnych do jednego folderu

Czy wiesz, że… ?

Może się zdarzyć, że w modelu istnieją podobne człony konstrukcyjne różniące się małym detalem. Może to być inne sfazowanie pod spoinę czy asymetryczny otwór. W takiej sytuacji program automatycznie pogrupuje obiekty w liście elementów ciętych konstrukcji spawanej do różnych folderów.

Możesz jednak to łatwo zmienić, czyli wymusić umieszczenie takich rożnych geometrycznie obiektów w jednym folderze, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na liście elementów ciętych i wybierając Opcje sortowania listy elementów ciętych.

Następnie należy zaznaczyć ściany powodujące różnicę – w tym przypadku chodzi o otwór. Możesz sobie wyobrazić, że chodzi o otwór montażowy, jednak profile należy przygotować w identyczny sposób – stąd konieczność umieszczenia ich w jednym folderze.

Po zaznaczeniu Grupuj identyczne obiekty i zatwierdzeniu, wszystkie cztery człony znajdą się w jednym folderze i będą wyświetlane w dokumentacji z identycznym numerem.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.