ScanTo3D – tworzenie kształtu za pomocą krzywych

Czy wiesz, że… ?

Z pomocą dodatku ScanTo3D możesz konwertować chmury punktów i siatki na powierzchnię. Oczywiście można to zrobić różnymi technikami.

Chcę jednak przybliżyć metodą z użyciem Kreatora krzywej.

Dzięki dostępności takiego narzędzia możesz bez przechodzenia kilku kolejnych etapów utworzyć krzywe na przecięciu wskazanej płaszczyzny z modelem – w tym przypadku składającym się z punktów. W tym celu należy wybrać jako metodę Przekrój zaznaczając płaszczyznę oraz punkt.

Płaszczyzna definiuje wyłącznie kierunek. Zatem żeby był on sensowny, należy w pierwszej kolejności (przed uruchomieniem kreatora krzywej) skorzystać z kreatora przygotowania siatki, gdzie można zreorientować chmurę względem istniejącego układu 3D.

Punkt natomiast służy określeniu, w jakim miejscu płaszczyzna równoległa do wskazanej ma tworzyć pierwsze przecięcie. Można sterować grubością oraz w przypadku wielu płaszczyzn offsetem kolejnych.

Istnieje też możliwość edycji powstałych krzywych bezpośrednio w oknie kreatora krzywej.

Alternatywnie możesz dokonać edycji już po zatwierdzeniu. Powstałe krzywe są splajnami 3D, a więc możesz je edytować za pomocą punktów splajnu, wielobokiem kontroli czy np. poprzez uproszczenie. Taki szkic może dalej posłużyć wprost do wyciągnięcia po profilach lub powierzchnią według granicy.

Jeżeli jesteś zainteresowany parametrycznym odtworzeniem kształtu – zapraszam do skorzystania z takich usług. Skanujemy i ponownie odtwarzamy model za pomocą edytowalnych operacji w środowisku SOLIDWORKS. Przykłady realizacji pod poniższym linkiem.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.