Przeciągnij szkic w operacjach po profilach i według granicy

Czy wiesz, że… ?

W operacjach wyciągnięcia po profilach oraz dodaniu według granicy (bryły i powierzchnie) możesz włączyć tryb Przeciągnij szkic, który pozwala przeciągać dowolne segmenty szkicu, punkty lub płaszczyzny w szkicu 3D, z którego zdefiniowano kontury dla wyciągnięcia po profilach. Szkic 3D jest aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.