Otwór z kreatora otworów z przesunięciem kątowym

Czy wiesz, że… ?

Otwory z kreatora otworów wykonane na ścianach płaskich są proste do wykonania. Wyzwaniem może być otwór np. na walcu z przesunięciem kątowym. Taki otwór należy wykonać wybierając Szkic 3D. Ale po kolei.

1. Wybierz ścianę, na której ma powstać otwór określając jego parametry. Zwróć uwagę, że przesuwając punkt po ścianie jest on zawsze skierowany do osi ściany walca. Jednocześnie szkic taki otrzymuje relację Na powierzchni.

2. Dodaje relację punktu szkicu z jedną z płaszczyzn przechodzących przez środek detalu. Będzie to relacja Na płaszczyźnie. Jeżeli obiekt jest tak zorientowany, że takiej płaszczyzny nie ma, można odnieść się do fragmentu ściany płaskiej lub wstawić takową płaszczyznę. Teoretycznie nie jest ona niezbędna, ale będzie referencją dla obliczenia przesunięcia kątowego.

3. Dodaj ewentualnie pozostałe wymiary, tak by szkic był dodefiniowany.

4. Zaznacz ścianę otworu i włącz operację Przenieś ścianę. Jest ona dostępna (po włączeniu w menu) pod prawym przyciskiem myszki, lub znajdziesz ją w menu Wstaw > Ściana > Przenieś albo na karcie Powierzchni/Edycji bezpośredniej.

Pokaż tymczasowe osie i wybierz we właściwościach operacji jako typ Obróć. Jeżeli ściana była już wcześniej zaznaczona będzie widniała w niebieskim polu, wskaż tylko oś obrotu w polu Parametry. Teraz wystarczy wprowadzić kąt obrotu i gotowe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.