Otwór z kreatora prostopadły w wybranym kierunku

Czy wiesz, że… ?

Używając Kreatora otworów możesz w zakładce Pozycje wybrać Szkic 3D. Dzięki temu można wykonać otwór na ścianie niep lanarnej, którego oś jest prostopadła do płaszczyzny w tym punkcie.

kreator otworów

Taki otwór jest problematyczny w produkcji, ponieważ jego oś jest obrócona w dwóch kierunkach (w tym przykładzie). Jeżeli otwór ma być wyrównany do płaszczyzny podziału, oś musi być prostopadła do podstawy. Jednak otwór nie może być wstawiony na płaskiej dolnej ścianie, tylko na górnej i skierowany w dół.

kreator otworów

W takim przypadku nie możesz wybrać opcji Szkic 3D. Zamknij kreator.

Wstaw nową płaszczyznę równoległą do postawy (płaszczyzny podziału) i wstawioną w tym samym punkcie, który poprzednio definiował środek otworu.

kreator otworów

Teraz uruchom Kreator otworów i w zakładce pozycje kliknij w nową płaszczyznę. Ponieważ kreator używa szkicu 2D, otwór będzie umiejscowiony na ścianie, ale wyrównany normalnie do płaszczyzny szkicu.

Takie rozwiązanie wymaga zazwyczaj usunięcia fragmentu ściany stożkowej, która ze względu na zmianę wyrównania nie zostanie wycięta automatycznie.

kreator otworów

Jak widać otwór jest poprawnie wyrównany i możliwy do uformowania w procesie wtrysku.kreator otworów

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.