Jak odszukać brakujący plik kalkomanii?

Czy wiesz, że… ?

Jeżeli w pliku zostały dodane kalkomanie – czyli obrazki graficzne nałożone na modele 3D, to nie można zmieniać ich nazw ani lokalizacji. W przeciwnym razie program utraci link i kalkomania nie będzie widoczna.

Możesz jednak klikając prawym przyciskiem myszy wybrać Znajdź brakujący plik, po czym w pojawiającym się oknie widoczna będzie poprzednia ścieżka do pliku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.