Konstrukcja spawana z nietypowym profilem – błędy przycięcia

Czy wiesz, że… ?

Konstrukcje spawane kojarzą nam się zazwyczaj z użyciem profili hutniczych wyciąganych po szkicu 2D lub 3D. To jest za pewne najczęstsze wykorzystanie tego narzędzia. Jedak z powodzeniem nadają się do projektowania konstrukcji drewnianych lub innych mniej oczywistych zastosowań.

I o takiej sytuacji chcę napisać kilka słów.

Jeżeli profil użyty podczas operacji Człon konstrukcyjny jest skomplikowany (np. zawiera wiele krzywych), to przycięcie narożników (skośne) będzie dalekie od ideału.

W takiej sytuacji najlepiej przyciąć narożnik ręcznie. W sieci można znaleźć kilka przykładów, ale ja pokusiłem się o przedstawienie własnego rozwiązania.

Poznaj wszystkie kroki.
  1. Wydłużam dwukrotnie za pomocą operacji Przenieś ścianę obie ściany błędnie przyciętych segmentów. Jedna ściana w jednej operacji.

2. Stosuję Przecięcie w celu połączenia obiektów na wspólnej krawędzi. Zaznacz opcję jak niżej, tzn. scalaj wyniki oraz wskaż dwa (niebieskie) fragmenty do usunięcia.

3. Teraz muszę ponownie podzielić obiekty. Cała trudność polega na tym, iż krawędź przecięcia nie leży na płaszczyźnie. Dlatego tworzę nową powierzchnie poprzez wyciągnięcie granicą pomiędzy zaznaczeniami:

4. Na koniec dzielę ponownie powstały obiekt operacją Podziel używając jako narzędzia powierzchni.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.