Przycinanie/Wydłużanie z Shift oraz bez klawiszy
Wpis

Przycinanie/Wydłużanie z Shift oraz bez klawiszy

SOLIDWORKS w przypadku niektórych narzędzi posiada ukryte funkcje. Tak jest w przypadku polecenia Przytnij elementy, które również pozwala na wydłużanie, mimo że istnieje oddzielna operacja do wydłużania. Ale dziś chciałem pokazać, przydatną opcję. Otóż w trybie Zaawansowanego przycinania, jeżeli chcesz wydłużyć segment szkicu Do następnej – przetnij go z Shift! Jeżeli natomiast chwycisz linię tradycyjnie...

4 listopad 20234 listopad 2023przez