Jak symetrycznie rozłożyć blachę wyciągniętą po profilach

Czy wiesz, że… ?

Blachy wykonane metodą wyciągnięcia po profilach (kształtowane) charakteryzują się tym, że są rozwijane na płasko względem krawędzi. Dlatego w większości przypadków skutkuje to tym, że widok rozłożony jest asymetryczny, nawet w przypadku blachy symetrycznej – jak na poniższym rysunku po prawej stronie.

Zobacz, jak można w takim przypadku utworzyć symetryczny widok.

W pierwszym etapie wstawiam nową płaszczyznę po zaznaczeniu z CTRL linii ramki granicznej oraz ściany płaskiej arkusza.

Następnie wyrównuję widok prostopadle do wstawionej płaszczyzny (1).

Obracam widok o 90 stopni używając klawisza Shift i strzałek kierunkowych tak, by zobaczyć arkusz na płasko (2).

Zapisuję ten widok – po wciśnięciu spacji lub w oknie orientacji widoku (3).

Teraz wystarczy wybrać ten zapisany widok w dokumentacji i już mamy symetrycznie rozłożoną blachę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.