Funkcja PRZEBUDUJ oraz WYMUŚ PRZEBUDOWĘ

Czy wiesz, że… ?

Istnieją dwa typy przebudowy, “zwyczajna” realizowana ikonką lub za pomocą klawiatury (Ctrl+B) oraz tzw. wymuszona. Nie posiada ona własnej ikonki, ale możną ją uruchomić skrótem Ctrl+Q.

Jeżeli pierwszy typ przebudowy nie przynosi rezultatu, spróbuj wymusić przebudowę. Przykładów na zastosowanie może być wiele. Jednym z nich jest aktualizacja widoku w rysunkach.

Od wersji SOLIDWORKS 2018 pojawiło się kilka dodatkowych opcji związanych z przebudową. Są to:

Przebuduj Przebudowuje zmienione operacje.
Przebuduj wszystkie konfiguracje Przebudowuje zmienione operacje we wszystkich konfiguracjach.
Wymuś przebudowę Przebudowuje wszystkie operacje.
Wymuś przebudowę wszystkich konfiguracji Przebudowuje wszystkie operacje we wszystkich konfiguracjach.
Wymuś przebudowę złożenia najwyższego poziomu Przebudowuje wszystkie operacje w złożeniu najwyższego poziomu.

Wymuszone przebudowanie może potrwać znacznie dłużej, w zależności od złożoności modelu. Przyciski paska narzędzi Wymuś przebudowę znajdują się na Standardowym pasku narzędzi. Można dodawać narzędzia do menedżera poleceń CommandManager, pasku skrótów i gesty myszy.

Skróty klawiaturowe dla Ctrl + Q i Ctrl + Shift + Q pozostają bez zmian. W tej tabeli pokazano różne skróty klawiaturowe:

Część Złożenie Rysunek Szkic
Przebuduj Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B Ctrl + B
Przebuduj wszystkie konfiguracje Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + B Ctrl + Shift + B
Wymuś przebudowę Ctrl + Q Ctrl + Q Ctrl + Q
Wymuś przebudowę wszystkich konfiguracji Ctrl + Shift + Q Ctrl + Shift + Q Ctrl + Shift + Q
Wymuś przebudowę złożenia najwyższego poziomu Ctrl + Q

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.