FeatureXpert Operacji naprawi niektóre Zaokrąglenia

Czy wiesz, że… ?

Przykład 1.

Weźmy pod uwagę następującą sytuację. Zaznaczamy w jednym kroku kilka krawędzi do zaokrąglenia, przy czym wartość promienia jest większa niż odległość pomiędzy nimi.

featurexpert operacji

featurexpert operacji

W takiej sytuacji (przy włączonym Pełnym podglądzie) znika podgląd i zatwierdzenie operacji skutkuje błędem. Możesz jednak kliknąć FeatureXpert Operacji i liczyć na to, że program rozwiąże problem.

featurexpert operacji

Sukces! SOLIDWORKS rozwiązał problem poprzez wykonanie zaokrągleń w dwóch operacjach zamiast w jednej.

featurexpert operacji

Przykład 2.

Dodaję zaokrąglenie krawędzi, przy czym w modelu istnieją już inne zaokrąglenia. Podgląd znika ale mimo to zatwierdzam.

featurexpert operacji

Klikam FeatureXpert Operacji i okazuje się, że problem został rozwiązany.

featurexpert operacji

Rozwiązaniem tym razem polegało na zmianie kolejności zaokrągleń.

featurexpert operacji

Pamiętaj, SOLIDWORKS nigdy w takiej sytuacji nie zmienia wartości promienia, może rozbić operację na kilka lub zmienić kolejność.

Innymi przykładami wprowadzonej w roku 2007 technologii SWIFT są FeatureXpert Pochyleń czy np. Szkicu. Przykłady poniżej.

Tworzenie wielu pochyleń i analiza pochylenia z DraftXpert Pochyleń

SketchXpert Szkiców – automatycznie wskaże błędy szkicu

MateXpert Wiązań do naprawy wiązań w złożeniach

DimXpert – wymiarowanie we współrzędnych biegunowych

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.