Dlaczego śruby z Toolbox’a zmieniają rozmiary?

Czy wiesz, że… ?

W złożeniach, które zawierają komponenty Toolbox, należy zwrócić szczególną uwagę podczas zapisywania.

Ma to związek z odniesieniami plików. Standardowo biblioteka komponentów Toolbox instalowana jest lokalnie na komputerze, gdzie zainstalowane SOLIDWORKS. Pomijam oczywiście fakt, że w przypadku pracy zespołowej, sugerowana lokalizacja Toolbox to wspólny dysk, zazwyczaj umieszczony na serwerze.

Jednak w omawianym przypadku biblioteka znajduję się lokalnie. Budując złożenia wstawiamy do nich komponenty Toolbox. Zapisujemy. Jeżeli ponownie otwierasz pliki za pomocą tej samej wersji programu i na tym samym komputerze, to nie ma tematu.

Problem może się pojawić, jeżeli pliki otwierasz po jakimś czasie (np. po 2 latach) lub pliki zostały przeniesione na inny komputer. Częstym widokiem po otwarciu są łączniki nienaturalnych rozmiarów. Jak temu zaradzić?

Toolbox został tak skonfigurowany, że biblioteka komponentów instaluje się lokalnie w katalogu C:\SolidWorks Data\browser. Katalog można zdefiniować podczas pierwszej instalacji programu – ten przytoczony jest domyślnym. Tworząc złożenia wszystkie pliki są zapisywane we wskazanych lokalizacjach, a Toolbox nie zapisuje plików, tylko dopisuje konfiguracje użytych rozmiarów do części domyślnej. Każdorazowo pobierając inny rozmiar, przykładowo śruby, zostanie taka konfiguracja dodana do części śruby w katalogu C:\SolidWorks Data\browser. Gdybyśmy taki komponent otworzyli, poza ostrzeżeniem, że jest tylko do odczytu zobaczymy użyte konfiguracje oprócz defaultowej.

W Opcjach systemu > Kreator otworów/Toolbox można wybrać przycisk Konfiguruj. W oddzielnym oknie otworzy się aplikacja, gdzie w punkcie 3 możesz odnaleźć Ustawienia użytkownika. Domyślnym ustawieniem jest pierwsza pozycja – Utwórz konfiguracje, która odpowiada za opisane powyżej zachowanie programu.

Oprócz tej opcji istnieją jeszcze dwie. Kolejna – Utwórz części – pozwala zapisywać kopię części we wskazanej lokalizacji. Nie będą zatem dopisywane konfiguracje, tylko użyty rozmiar np. śruby, zostanie w takiej formie zapisany poza bazą Toolbox. Ma to sens przykładowo wówczas, jeżeli w danej firmie jest część stanowisk bez dodatku Toolbox i inni użytkownicy nie mogliby otwierać kompletnych złożeń z normaliami. Ta forma pozwala otwierać złożenia niezależnie od posiadania Toolbox’a. Należy tylko pamiętać o dołączeniu komponentów podczas zapisu lub ustawieniu ścieżki dla kopii na wspólnym serwerze. W takim wariancie wszyscy otwierający będą mieli identyczne ścieżki i złożenia otworzą się bez problemów.

Trzecia opcja jest miksem dwóch powyżej.

Niezależnie od wyboru opcji, komponenty Toolbox są edytowalne. Czyli zapis kopii części nie zrywa powiązania z bazą, i w razie konieczności można edytować definicję Toolbox.

Powyższe ustawienia wpływają na proces otwierania plików z komponentami Toolbox. Co zatem zrobić, jeżeli po otwarciu złożenia komponenty Toolbox są nieodpowiednie?

Należy wówczas włączyć polecenie Uczyń ten folder domyślną lokalizacją wyszukiwania dla komponentów Toolbox. To spowoduje przeszukanie lokalizacji Toolbox pod kątem użytych wcześniej konfiguracji. Oczywiście zakładając, że nikt ich nie usunął – program znajdzie i użyje wykryty wcześniej rozmiar.

Po zaznaczeniu powyższej opcji, śrubki Toolbox wczytały się poprawnie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.