Dlaczego materiał uzupełnia się poprawnie tylko na pierwszym arkuszu?

Czy wiesz, że… ?

Możesz odpowiednio zarządzać połączeniem właściwości z notatkami w rysunku. Wcześniej zostały uzupełnione właściwości w każdej części składowej.

Jeżeli na pierwszym arkuszu znajduje się złożenie, rzecz jasna materiał się nie uzupełni (różne części zazwyczaj wykonane są z różnych materiałów).

Dodaję kolejny arkusz, na którym wykonuję rysunek wykonawczy pojedynczej części. W dalszym ciągu nie widzę materiału w tabeli.

Dodaję kolejny arkusz, znów to samo. Edytuję zatem właściwości arkusza i zmieniam powiązanie z domyślnego na odpowiedni widok rysunku z bieżącego arkusza. W tym przypadku jest to Widok rysunku3.

Sukces! Materiał części pojawił się w tabeli.

Wszystko byłoby ok, jednak nie można przed dodaniem arkusza wybrać źródła dla dostosowanych właściwości.

Żeby uniknąć konieczności edycji właściwości arkusza po jego dodaniu, można to zmienić w opcjach – konkretnie we właściwościach dokumentu i zapisać to w szablonie.

Odznaczając wybór w polu Źródło dostosowanych właściwości wielu arkuszy, program będzie używał właściwości z dodanego arkusza a nie z pierwszego!

Jeżeli posiadasz starsze rysunki lub zapomniałeś o powiązaniu właściwości z odpowiednim arkuszem, to można to zmienić. Konkretnie jest możliwość wskazania arkuszy, które mają być powiązane z odpowiednim źródłem właściwości.

Dodatkowo warto pamiętać, iż w SOLIDWORKS jest kilka typów powiązań.

Jeżeli właściwość została dodane w rysunku, to powiązanie powinno mieć zmienną $PRP. Ale jeżeli właściwość pochodzi z modelu i chcesz ją powiązań z notatką na rysunku, to należy użyć $PRPSHEET. Oczywiście w cudzysłowie znajduje się nazwa właściwość, tutaj jest to Description.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.