Czy da się użyć w konstrukcji belki o stałej długości?

Czy wiesz, że… ?

Wielokrotnie spotykam się z pytaniem, czy w SOLIDWORKS w konstrukcjach spawanych da się ustawić stałą długość członów.

Niestety takiej opcji nie ma, możesz podzielić belki ręcznie dzieląc szkic szkieletu lub gotowe obiekty.

Ale możesz użyć Systemu struktur!

Konstrukcje spawane można łączyć z Systemem struktur, oba narzędzia korzystają z tych samych bibliotek profili. Więc chcąc podzielić belkę na segmenty określonej długości, używam dla tej belki Systemu struktur.

Dla wybranej belki należy włączyć opcję Podziel człony i wybrać odpowiedni typ podziału. Możesz dzielić na wybraną liczbę elementów lub użyć stałej długości.

podziel człony

W wyniku podziału powstały dwie belki o długości (wybranej 2m) oraz krótki odcinek o pozostałej długości.

System struktur

System struktur

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.