Co oznacza wartość niezerowa w polu kąt pochylenia w powierzchni według granicy?

Czy wiesz, że… ?

Jeżeli stosujesz operację wyciągnięcia po profilach lub wyciągnięcia według granicy i jednocześnie używasz krzywych prowadzących, to w polu kąt może się pojawić wartość niezerowa. Dotyczy to zarówno modelowania bryłowego i powierzchniowego.

Wartość inna niż zero w tym polu oznacza, że gdzieś tkwi błąd polegający na niekonsekwentnym wyrównaniu. Oznacza to, że jeżeli do profilu (np. początkowego) jest wyrównanie “normalny do”, to krzywa w tym miejscu również musi być wyrównana prostopadle.

Co w takiej sytuacji? Należy sprawdzić wyrównanie krzywej (ych) prowadzących. W tym przykładzie brakowało relacji krzywej z linią pomocniczą. Chodzi o relację poziomo, dzięki której stycznie powiązany splajn nie utworzy odchylenia kątowego w tym miejscu.

Po zmianie relacji szkicu kąt wyświetla wartość 0.00stopnie.

W przypadku braku wyrównania profilu początkowego, mimo użycia krzywej prowadzącej błąd kąta nie wystąpi.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.