Blacha importowana, jak szybko stworzyć rozwinięcie?

Czy wiesz, że… ?

Jeśli posiadasz blachę z innego systemu CAD i potrzebujesz w SOLIDWORKS wykonać rozwinięcie płaskie, musisz ponownie przekonwertować element na blachę. Można oczywiście użyć jednej z dwóch operacji: Wstaw zgięcia lub Konwertuj na arkusz blachy. Zakładam, iż model w systemie źródłowym był blachą, a więc zawiera zaokrąglenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Jeżeli jednak w wyniku konwersji część blachy zniknie lub będą widoczne błędy – oznacza to, że trzeba wykonać dodatkowe kroki. Gdyby błędów nie było – proces kończy się w tym momencie – dla SOLIDWORKS model po zastosowaniu jednej z dwóch powyższych operacji już jest arkuszem blachy i można wykonać rozwinięcie płaskie.

W moim przykładzie wystąpiły błędy i żadna wymieniona operacja nie utworzyła poprawnie arkusza blachy. Wówczas odsuwam powierzchnię o zero (wewnętrzną lub wewnętrzną) a następnie ją pogrubiam na grubość arkusza. Żeby ułatwić odsunięcie, pod prawym przyciskiem myszy wybieram Wybierz styczność.

UWAGA! Jeżeli w jakimś miejscu ściany nie zostaną zaznaczone na niebiesko, oznacza to tyle, że w brakuje styczności. To z kolei oznacza, że nie da się bez poprawy geometrii utworzyć blachy.

Po zaznaczeniu ścian odsuwam je o zero za pomocą Odsunięcia powierzchni.

Teraz należy powierzchnię pogrubić w tym samym kierunku, gdzie istniał model importowany. Używam w tym celu operacji Pogrub znajdującej się na karcie Powierzchnie. Jednocześnie możesz usunąć obiekt importowany z folderu Obiekty bryłowe.

Następnie wykonuję zamianę na blachę np. za pomocą operacji Wstaw zgięcia lub Konwertuj na arkusz blachy. Nie zapomnij o zdefiniowaniu odpowiedniej wartości współczynnika k oraz ewentualnego podcięcia.

Model się poprawnie rozkłada.

UWAGA!

Pamiętaj, że importując modele zagięte, SOLIDWORKS nie uwzględnia naddatków z programu źródłowego. Dlatego należy je zdefiniować ponownie podczas konwersji.


Jeżeli chcesz poznać więcej przydatnych technik związanych z projektowaniem arkuszy blach – zapraszam do lektury podręcznika:

https://solid-podreczniki.pl/produkt/solidworks-2013-konstrukcje-spawane-wylacznie-ebook/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.