Wyrażanie prędkości kątowej oraz obrótów na minutę

Czy wiesz, że… ?

W SOLIDWORKS możesz podawać jednostki w różnej formie. Na przykład długość możesz określić w milimetrach, metrach, calach czy stopach. Wystarczy użyć odpowiedniego symbolu po wartości liczbowej w oknie Modyfikuj.

Analogicznie możesz postąpić w przypadku definiowania kąta – możesz operować stopniami lub radianami.
Dotyczy to takich operacji, jak: wyciągnięcie po ścieżce z obrotem, rozstrzelenie z obrotem, podczas symulacji i wielu innych.

2*pi rad=360°, z kolei pi rad=180°, 1/2*pi rad=90°, a zwykłe pi wynosi 3,14.

pi rad

pi rad

Podobnie będzie jeżeli chcesz wyrazić prędkość obrotową na minutę. Domyślnie w programie użyta jest RPM, ale możesz określić prędkość używając radianów na sekundę.

pi rad

Analogicznie podczas określania prędkości obrotowej w animacji/symulacji, możesz użyć “RPM” lub “rad/sec”.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.