Wykończenie narożnika – kolejność przycinania

Czy wiesz, że… ?

W konstrukcjach spawanych możesz stosować grupy, jeżeli używasz tego samego profilu. Pozwala to zaoszczędzić czas, gdyż belki w poszczególnych grupach są automatycznie przycinane.

Oczywiście wiele zależy od tego, w jakiej kolejności zostały zaznaczone segmenty szkicu w danej grupie. Załóżmy jednak, że w pierwszej grupie zaznaczono linie leżące na płaszczyźnie, a w drugiej linie prostopadłe. Domyślnie belka pionowa będzie docięta do dwóch połączonych skośnie belek poziomych.

wykończenie narożnika

Ale możesz to zmienić!

W tym celu należy kliknąć różowy okrągły znacznik położony w miejscu połączenia szkicu. Pojawi się okno, w którym można lokalnie (tylko w tym narożniku) zmienić kilka parametrów. Są to m.in. wykończenie narożnika, odstęp rowka czy Kolejność przycinania.

wykończenie narożnika

Zmieniając kolejność przycinania za pomocą przełącznika góra/dół możesz uzyskać inne wykończenie narożnika.

wykończenie narożnika

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.