Wstawianie dodatkowych płaszczyzn w modelach obrotowych

Czy wiesz, że… ?

Możesz bardzo łatwo wstawić płaszczyznę przechodzącą przez środek walca. Żeby to zrobić należy (metodą predefiniowania) zaznaczyć istniejącą płaszczyznę przechodzącą przez środek oraz z CTRL ścianę walca.

płaszczyzna styczna

Po włączeniu polecenia Płaszczyzna automatycznie pojawi się podgląd, a zaznaczenia zostaną uzupełnione jako pierwsze oraz drugie odniesienie. Program wybierze Prostopadle oraz Tangens i styczna płaszczyzna pojawi się z jednej strony.

płaszczyzna styczna

Żeby zmienić stronę należy zaznaczyć/odznaczyć opcję Odwróć odsunięcie.

płaszczyzna styczna

Z kolei zmiana domyślnego wyboru z Prostopadłego na Równoległe skutkuje wstawieniem płaszczyzny równoległe i jednocześnie stycznej.

płaszczyzna styczna

Jeżeli chcesz obracać płaszczyznę wokół bocznej ściany walca (lub otworu), wybierz opcję Pod kątem i wprowadź oczekiwaną wartość.

płaszczyzna styczna

Chcąc wstawić płaszczyznę w środku, ale obróconą o zadany kąt, zaznacz Tymczasową oś oraz wybraną płaszczyznę przechodzącą przez środek. W ustawieniach płaszczyzny zmień domyślny tryb prostopadły na Pod kątem i gotowe.

płaszczyzna przez środek

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.