Użyj ponownie rozstrzelenie z podzespołu / od części

Czy wiesz, że… ?

Tworząc Widok rozstrzelony w złożeniu możesz każdy komponent rozstrzelić indywidualnie. Sytuacja się komplikuje w przypadku złożonych projektów z wieloma tysiącami czy setkami komponentów.

Ponadto czasem jako składowe złożenia występują konstrukcje spawane, które są jedną częścią (wieloobiektową) i byłoby trudne pokazać szczegóły. Po zaznaczeniu takiej części w złożeniu podświetla się jako jedna pozycja.

Użyj ponownie rozstrzelenie

Dlatego wraz z SOLIDWORKS 2020 pojawiła się możliwość wyboru z poziomu nadrzędnego złożenia rozstrzelenia z części wieloobiektowych. Po zaznaczeniu takiej części w złożeniu należy wybrać w opcjach Użyj ponownie rozstrzelenie i wybrać Od części. Program uaktywni rozstrzelenie, które zastało wykonane wewnątrz części.

Druga możliwość to użycie rozstrzelenia podchodzącego z podzłożenia – ta opcja już była dostępna wcześniej. Czyli mając złożenie w złożeniu, jeżeli w podzłożeniu było wykonane już rozstrzelenie, to można je aktywować w nadrzędnym złożeniu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.