Utwórz układ podczas tworzenia złożenia – co to jest?

Czy wiesz, że… ?

Podczas tworzenia złożenia pojawia się komunikat na żółtym polu Utwórz układ. Generalnie jak inne podobne komunikaty możesz go zignorować lub zwinąć tę dość charakterystyczną zakładkę.

utwórz układ

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to jest ten Układ – spójrz poniżej.

Układ to taka funkcjonalność programu, która pozwala tworzyć (lub wczytywać istniejące) bloki i łączyć je w mechanizmy kinematyczne. W taki sposób możesz np. bez budowania złożenia sprawdzić zakresy ruchu w projektowanym urządzeniu.

utwórz układ

Uwaga. Jeżeli kształt składający się z elementów szkicu miał własne relacje, to po zamianie na blok relacje te nie istnieją. Na przykład, mając linię poziomą, po zamienie na blok linia traci tę relację i należy od nowa określić charakter ruchu.

Po połączeniu bloków oraz dodaniu relacji i wymiarów możesz nimi manipulować.

utwórz układ

Co ważne, bloki można dalej zamienić na części i ze szkicu bloku stworzyć bryłę 3D.

utwórz układ

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.