Utwórz część z bloku z dwiema opcjami

Czy wiesz, że… ?

W układzie możesz sprawdzić zależności kinematyczne układu. Z powstałych bloków można utworzyć części trójwymiarowe na dwa sposoby.

utwórz część z bloku

Rzutuj/Projekt Tworzy część, która jest rzutowana z płaszczyzny bloku w szkicu układu, lecz nie jest z nią powiązana współplanarnie. W złożeniu można przeciągać tą część w kierunku normalnym do płaszczyzny bloku.
Na bloku Dokonuje powiązania współplanarnego części z płaszczyzną bloku w szkicu układu.

 

utwórz część z bloku

Utworzone części możesz edytować w kontekście lub otworzyć w nowym oknie i wykonać operację np. przez wyciągnięcie, obrót itp.

utwórz część z bloku

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.