Utwórz część wieloobiektu w SOLIDWORKS 2024

Nowa operacja Utwórz część wieloobiektu konwertuje całe złożenie w oddzielną pojedynczą część wieloobiektową, która może być połączona ze złożeniem nadrzędnym.

Utwórz część wieloobiektową

Transferować można m.in. obiekty, osie, płaszczyzny czy materiał. Natomiast kwestia połączenia kontekstowego zależy od zaznaczenia opcji Przerwij połączenie z oryginalnym złożeniem. Działa to podobnie jak w przypadku wyprowadzonych części (czy też lustra części), gdzie możesz wybrać przerwanie połączenia lub pozostawienie aktywnego.

Utwórz część wieloobiektową

W utworzonej części uzyskasz dostęp do geometrii, w drzewie będą widoczne wszystkie części zamienione na obiekty. Edycja jedynej operacji w drzewie o nazwie Utwórz część wieloobiektu możesz powrócić do drugiego kroku podczas zapisywania.

Utwórz część wieloobiektową

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.