Transferuj materiał z profilu w konstrukcjach spawanych

W SOLIDWORKS możesz przypisać materiał do profilu konstrukcji z Weldment profiles.

Jednak żeby operacja zakończyła się powodzeniem, wcześniej musisz ten materiał przypisać profilowi.

Transferuj materiał z profilu

Zdefiniowanie materiału wygląda identycznie jak w przypadku obiektów 3D.

Transferuj materiał z profilu

Następnie jeżeli wybierzesz profil z materiałem należy zaznaczyć Transferuj materiał z profilu. Jeżeli w wybranym profilu nie określono materiału – pojawi się błąd.

Transferuj materiał z profilu

Oczywiście ten domyślny materiał możesz w dowolnym momencie usunąć lub zmienić na inny.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.