Skalowanie nierównomierne szkicu, czy to możliwe?

Czy wiesz, że… ?

Szkicując kształty podczas modelowania części powstaje często potrzeba modyfikacji. Dzisiejszy przykład dotyczy skalowania szkicu. Oczywiście istnieje taka operacja, ale pozwala ona wyłącznie na skalowanie równomierne, a potrzeba jest nieco inna.

Potrzebuję powiększyć szkic w dwóch kierunkach. Jak to w stosunkowo prosty sposób wykonać?

Zapoznaj się z trzema krokami.

1. Ze szkicu wyciągnij powierzchnię na domyślną odległość 10mm (może być dowolna). Teoretycznie można też wykonać podobne czynności z użyciem brył, ale powierzchnia jest “bezpieczniejsza”, gdyż nie posiada grubości i nie da się jej omyłkowo połączyć z istniejącą geometrią.

2. Następnie wstaw operację Skala, którą wykorzystamy do nierównomiernego przeskalowania obiektu. Tego właśnie brakuje w skali szkicu.

Nierównomierna skala szkicu

3. Ostatnim krokiem jest ponowne wstawienie szkicu w odniesieniu do krawędzi. Oczywiście korzystam tutaj z polecenia Konwertuj elementy, ale można też użyć np. krzywej przecięcia. Powstała pomocnicza powierzchnia nie jest już potrzebna, możesz ją ukryć, a najbezpieczniej jest ją na końcu usunąć jako Usuń obiekt.

Nierównomierna skala szkicu

Gotowe!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.