Rysowanie pojedynczej linii trzema metodami

Jeśli chcesz narysować pojedynczą linię w SOLIDWORKS możesz to zrobić kilkoma sposobami.

1. Wciśnięty lewy przycisk. Jeżeli potrzebujesz stworzyć tylko jeden segment linii, po prostu wciśnij lewy przycisk na początki i zwolnij go na końcu. Po zakończeniu możesz dalej rysować linią w innym miejscu.

rysowanie linii

2. Podwójne kliknięcie. Inny sposób to taki jak podczas rysowania tzw. łańcuchem. Przy czym zakończenie łańcucha uzyskasz dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy. Podobnie jak wcześniej, tryb rysowania linią pozostanie dalej aktywny.

rysowanie linii

3. Zakończenie poprzez wybranie kolejnego polecenia. Następna metoda polega na tym, że po narysowaniu linii od razu przechodzimy do kolejnego polecenia, np. wymiarowania lub rysowania innego kształtu. Alternatywnie możesz użyć np, gestu myszy do wyłączenia rysowania linii.

rysowanie linii

4. Wyłączenie polecenia Linia. Zakończenie rysowania odcinka szkicu możesz także uzyskać wciskając Escape lub wyłączając na karcie (lub gestem) polecenie. W odróżnieniu od powyższych – metoda ta wyłącza tryb rysowania linią.

rysowanie linii

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.