Ramka graniczna w części, złożeniu i konstrukcji spawanej

Czy wiesz, że… ?

Ramka graniczna dostępna na karcie Geometria odniesienia (lub w menu Wstaw > Geometria odniesienia) pozwala wpisać część, złożenie lub obiekt w prostopadłościan o minimalnym rozmiarze.

Narzędzie to jest więc szczególnie przydatne w projektowaniu opakowań i szybkim wyliczaniu wymiarów gabarytowych.

W części i złożeniu ramkę wstawia się identycznie na karcie Geometria odniesienia.

ramka graniczna

ramka graniczna

Ramkę odnajdziesz w drzewie operacji, jednak w tym miejscu możesz jedynie zobaczyć wymiary w oknie po przytrzymaniu kursorem.

ramka graniczna

Jeżeli chcesz pobrać wartości do tabeli BOM albo tabelki rysunkowej, należy udać się do Właściwości > Specyficzne dla konfiguracji.

ramka graniczna

W przypadku konstrukcji spawanych ramkę wstawia się po kliknięciu prawym przyciskiem na wybranej pozycji w Liście elementów ciętych.

ramka graniczna

Wstawioną ramkę odnajdziesz po rozwinięciu folderu listy elementów ciętych.

ramka graniczna

Wartości liczbowe są natomiast dostępne we właściwościach obiektu jako cztery dodatkowe pozycje.

ramka graniczna

Uwaga! Jeżeli w dowolnej części wieloobiektowej chcesz wstawić ramkę graniczną, program weźmie pod uwagę całą część. Dlatego należy włączyć polecenie Konstrukcja spawana i zaktualizować ręcznie listę. Następnie postępuj tak jak z typową konstrukcją – czyli na poziomie obiektów w liście elementów ciętych.

Ramka będzie wygenerowana w folderze Element listy elementów ciętych.

ramka graniczna

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.