Przed zapisem części wieloobiektowej warto zmienić to ustawienie

Czy wiesz, że… ?

Każdą część wieloobiektową można zapisać jako złożenie, gdzie każdy obiekt będzie wyprowadzony do osobnej części.

Jeżeli na co dzień masz włączone ustawienia Pytaj użytkownika o wybranie szablonu dokumentu, to niestety każdy obiekt będzie wymagał wskazania szablonu. Jeżeli obiektów do zapisania jest dużo – proces staje się uciążliwy.

ustawienia szablonu

ustawienia szablonu

Oczywiście można wrócić do ustawień Opcje systemu > Szablony domyślne i zmienić na Zawsze używaj te domyśle szablony dokumentu. Przy czym docelowy szablon należy wskazać w Lokalizacjach plików.

ustawienia szablonu

Ponieważ powyższe ustawienie dotyczy całego programu, również podczas np. tworzenia rysunków będzie używany domyślny szablon. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie podczas Zapisz obiekty zaznaczenie Zastąp domyślne ustawienia szablonu i wybranie właściwego szablonu części.

ustawienia szablonu

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.