Promienie w rysunkach – pokaż w skrócie perspektywicznym

Czy wiesz, że… ?

Duże promienie w modelu skutkują wstawieniem w rysunku bardzo długiej linii wymiaru dla promienia. Często zachodzą na inne widoki, co niekorzystnie wpływa na czytelność dokumentacji.

pokaż w skrócie perspektywicznym

Żeby temu zapobiec należy zaznaczyć wymiar i włączyć zakładkę Linie wiodące na karcie właściwości. Następnie włączamy Pokaż w skrócie perspektywicznym (opcja ta jest także dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy w opcjach wyświetlania). Teraz przesuwamy za punkty linii odpowiednio dopasowując linię załamania do układu na arkuszu. Koniec takiego wymiaru można oczywiście wymiarować. Jeżeli przesunięcie punktów nie jest możliwe, należy przesunąć wcześniej wartość wymiaru w kierunku grotu.

pokaż w skrócie perspektywicznym

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.