Powiązanie geometryczne w szkicu vs. równania

Czy wiesz, że… ?

Chcąc powiązać długości boków prostokąta możesz użyć równania. Tak z pewnością zrobi większość osób…

powiązania szkicu

Ale jest lepsza metoda.

Żeby ją lepiej zrozumieć spójrz na poniższy szkic. Chcąc ustalić proporcję 1/3 rysuję trzy współliniowe odcinki o jednakowej długości. Jeżeli długość dowolnego z nich powiążę z długością odcinka pionowego – uzyskam zależność długości 1/3.

powiązania szkicu

W praktyce żeby to zrobić, najlepiej rysować linią konstrukcyjną po istniejącej linii odpowiednią ilość odcinków. Następnie ramką zaznaczam wszystkie linie na dole – będą to cztery segmenty i usuwam tę zbędną linie (długą).

powiązania szkicu

Teraz przytrzymując CTRL dorzucam do wyboru odcinek pionowy i wybieram relację Równe. Zwróć uwagę, że taką metodą można dowolnie dzielić szkice na odpowiednią liczbę segmentów.

powiązania szkicu

Poniżej podział w stosunku 1/2 – tu wystarczyło dorysować jedną linię powiązaną ze środkiem dolnego segmentu.

powiązania szkicu

Metoda ta sprawdzi się również w przypadku np. okręgów, wystarczy odpowiednio uzależnić pomocnicze linie poprowadzone po promieniu.powiązania szkicu

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.