Otwieranie złożeń w konfiguracji uproszczonej

Czy wiesz, że… ?

Podczas otwierania złożeń, z listy rozwijalnej Konfiguracje możesz wybrać Zaawansowane.

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Otwórz pojawi się dodatkowe okno, w którym możesz wybrać do załadowania m.in. Konfiguracje Uproszczone. W wyniku tego program przeszuka całe złożenie i otworzy automatycznie (jeżeli istnieją) części/podzłożenia w konfiguracjach uproszczonych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.