Otwieranie wybiórcze w trybie przeglądania dużego projektu

Czy wiesz, że… ?

W SOLIDWORKS oprócz tradycyjnego otwierania złożeń, możesz jeszcze wybrać dwa tryby. Tryb Dużego złożenia z domyślnym progiem 500 komponentów oraz tryb Przeglądania dużego projektu z progiem 5000 komponentów. Oczywiście wartości te można ustawić w opcjach, przytoczone liczby są domyślnie zdefiniowane.

W trybie Przeglądania dużego projektu można szybko otwierać duże złożenia składające się z kilkudziesięciu tysięcy komponentów. Oczywiście pojęcie “szybko” jest względne, a realny czas otwarcia zależy od liczby komponentów, stopnia ich skomplikowania oraz od mocy komputera.

Wybiórcze otwieranie

Po otwarciu widzimy całą strukturę złożenia oznaczoną specjalną ikonką. Jeżeli chcesz w danym momencie pracować nad wybranym podzespołem czy częścią, możesz użyć wybiórczego otwierania.

Po zaznaczeniu komponentów standardowymi metodami (ramka, CTRL, SHIFT itp.) możesz wybrać Wybiórcze otwieranie lub Wybiórcze otwierania odciążone.

Istnieją dwie metody określania komponentów do załadowania.

  • Wybrane komponenty – ładuje wybrane komponenty, a pozostałe stają się ukryte i nie są ładowane do pamięci.
  • Wszystkie wyświetlone komponenty – zostaną załadowane wszystkie widoczne w strukturze drzewa komponenty, jedynie ukryte nie są ładowane do pamięci.

W ten sposób możesz pracować nad wybranym fragmentem wielkiego złożenia, bez konieczności ładowania wszystkich informacji do pamięci.

Wybiórcze otwieranie

Aby powrócić do trybu Przeglądanie dużego projektu, należy zamknąć i ponownie otworzyć złożenie.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.