Otoczka jako narzędzie wyboru w złożeniach

Czy wiesz, że… ?

W złożeniach SOLIDWORKS można utworzyć tzw. otoczkę. Otoczka (koperta – to inna używana nazwa tego samego narzędzia) to specyficzny komponent służący do wybierania lub pokazywania/ukrywania części w złożeniach.

Otoczką może być istniejąca część (np. obudowa) lub specjalnie przygotowany komponent.

Jeżeli chcesz zamienić istniejącą część na otoczkę, należy włączyć Właściwości i zaznaczyć na dole opcję Koperta.

otoczka

Jeżeli otwierasz część, która ma stanowić otoczkę, zaznacz odpowiednią opcję podczas wstawiania komponentu.

otoczka

Cechą charakterystyczną jest to, że otoczki nie są uwzględniane w spisie materiałów BOM. Teoretycznie można więc zamienić część na otoczkę w celu jej pominięcia w spisie, ale lepszym rozwiązaniem jest po prostu użycie opcji Wyklucz z listy materiałów.

Otoczki – jak wspomniałem – służą do dwóch głównych celów: pokazywania/ukrywania komponentów lub ich wybierania. Obie opcje są dostępne pod prawym przyciskiem myszki po kliknięciu na komponencie w drzewie lub obszarze graficznym.

otoczka

W celu pokazania/ukrycia należy wybrać Pokaż/ukryj używając otoczki i określić kryteria: wewnątrz, na zewnątrz lub przecinające.

koperta

Chcąc wybrać (zaznaczyć) komponenty użyj polecenia Wybierz używając otoczki.

otoczka

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.