Obliczenia analityczne vs. obliczenia MES na przykładzie belki

Jak wiadomo metoda elementów skończonych MES w obliczeniach, zawsze jest obarczona ryzykiem błędu. Wynika on z wielu czynników, od zadanego utwierdzenia i obciążenia, skończywszy na nieodpowiedniej siatce lub błędnej interpretacji wyników.

Spróbuję dziś porównać dwie metody w oparciu o dostępne narzędzia SOLIDWORKS.

Materiał przyjęty do obliczeń to Stal Aisi 304 z Re=206 MPa. Długość belki to 2 m.

Weźmy pod uwagę zginanie, gdzie kg=0.6, tj. Re = 123.6 MPa.

 

Używając dodatku SOLIDWORKS Toolbox Utilities i jego składowej Kalkulator belki – mogę obliczyć dopuszczalną siłę oraz ugięcie.

Wskaźnik wytrzymałości wyrażony w [cm] obliczony ze wzoru:

Ugięcie dla przedmiotowego przypadku wynosi 36.6 mm.

 

A teraz dla porównania to samo obliczenie w SOLIDWORKS Simulation.

Siatka typu belka, dokładna. Podparcie identyczne, założone obciążenie wynosi 367 N.

Z obliczenia wynika, że maksymalne ugięcie wynosi 38.5mm – więc jest bardzo zbliżone do obliczenia analitycznego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.