Łączenie notatki z komórką tabeli listy materiałów

Czy wiesz, że… ?

Możesz połączyć notatkę wstawioną na rysunku z numerem z listy materiałów. Żeby to wykonać musisz utworzyć notatkę, która cały czas pozostaje w edycji.

Połącz komórkę tabeli

Po lewej stronie we właściwościach notatki aktywną będzie ikonka Połącz komórkę tabeli – należy ją wybrać. Teraz zaznacz numer komponentu z pierwszej kolumny listy materiałów. Numer ten pojawi się w polu tekstowym.

Połącz komórkę tabeli

Uwaga! Program tworzy połączenie nieedytowalne odnoszące się do danej pozycji tabeli. To znaczy, że edytując tekst w oknie wyświetli się np.: <TABLEOBJECT ID=”126″ RECORD ID=”36″ COLUMN ID=”2″> a nie odniesienie do konkretnej nazwy pliku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.