Kierunek wyciągnięcia – po co jest to pole?

Czy wiesz, że… ?

W jednej z najczęściej używanych operacji SOLIDWORKS, czyli Wyciągnięciu (dodania, wycięcia) istnieje pole wyboru, które domyślnie pozostaje wyczyszczone. Chodzi o Kierunek wyciągnięcia. Tak naprawdę jest używane, ale w wersji domyślnej bazuje na kierunku prostopadłym do płaszczyzny szkicu – normalny do.

W jakiej sytuacji można to pole wykorzystać?

Przykład 1.

Elementy z tworzyw, odlewy itp. gdzie stosuje się pochylenia. Chcąc wyciąć otwór na ścianie, która posiada pochylenie, jeśli szkic narysujemy na bocznej ścianie, to wycięcie będzie niepełne ze względu na kąt. Jeśli pochylenie ściany wynosi np. 2 stopnie, to o tyle samo odchyli się ściana powstała w wyniku wycięcia tworząc klin (wycięcie jest domyślnie prostopadłe do ściany szkicu). Oczywiście istnieje możliwość przesunięcia szkicu do góry, ale rozważam sytuację, kiedy takiej możliwości z różnych względów nie ma lub lepiej tego nie robić.

Wówczas można zaznaczyć jako kierunek jedną z krawędzi modelu albo płaszczyznę główną.

Przykład 2.

Wycinając/dodając wyciągnięcie narysowane szkicem 3D, bez zaznaczenia kierunku w ogóle operacja nie może być ukończona. Zaznaczając kierunek możesz wykonać operację. Kierunkiem oczywiście może być płaszczyzna (definiująca kierunek prostopadły), oś, krawędź czy linia szkicu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.