Kierunek pogrubienia w operacji Pogrub

Czy wiesz, że… ?

W modelowaniu powierzchniowym w operacji Pogrub możesz wskazać Kierunek pogrubienia.

Jeżeli pole kierunku nie zostało uzupełnione, pogrubienie następuje w naturalny sposób poprzez odsunięcie każdego fragmentu powierzchni zgodnie z krzywizną.

kierunek pogrubienia

Jeżeli wskażesz odniesienie kierunku, którym może być: płaszczyzna/ściana płaska, linia szkicu, oś, ściana boczna walca/stożka lub dwa wierzchołki – wówczas powierzchnia zostanie pogrubiona wyłącznie w jednym kierunku. Ma to najczęściej uzasadnienie podczas tworzenia cienkościennych elementów do produkcji z wtrysku.

kierunek pogrubienia

Nie mniej nie każda powierzchnie pogrubiona z tą opcją ma sens.

Ponadto Kierunek pogrubienia może być użyty w przypadku skomplikowanych powierzchni, gdzie bez tego zaznaczenie pogrubienie się nie powiodło. Zazwyczaj problematyczne są minimalne promienie krzywizny, które się powiększają lub zmniejszają w zależności od wypukłości lub wklęsłości.

kierunek pogrubienia

kierunek pogrubienia

Dla zobrazowania problemu wyobraź sobie szkic odsuwany za pomocą Odsuń elementy (górny przykład) oraz szkic przeniesiony z zachowaniem istniejących krzywizn (dolny przykład). Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji powierzchnia nie będzie miała jednolitej grubości.

kierunek pogrubienia

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.