Jak wykonać operacje na siatce bez dodatku ScanTo3D?

Czy wiesz, że… ?

Jeżeli chcesz wykonać proste operacje na elementach siatkowych (np. plikach w formacie *.stl) wcale nie musisz posiadać dodatku ScanTo3D. Dodatek co prawda pozwala wykonać pełną konwersję na elementy gładko-powierzchniowe (lub dalej bryłowe), ale nierzadko wymaga sporego nakładu pracy. Ponadto trzeba dość płynnie obsługiwać wspomniany dodatek i znać w stopniu umiarkowanym modelowanie powierzchniowe.

Jeżeli nie jest Ci to potrzebne, a jedyne co potrzebujesz to obróbka pliku siatkowego pod kątem na przykład wydruku 3D – sprawdź co i jak możesz wykonać.

Od wersji SOLIDWORKS 2018 możesz:

  • Określać właściwości masy
  • Tworzyć płaszczyzny referencyjne
  • Używać punktów siatki podczas szkicowania, tworzyć relacje w odniesieniu do nich
  • Mierzyć odległości pomiędzy elementami siatkowymi
  • Tworzyć widoki przekroju
  • Przycinać powierzchnie, tworzyć skorupy, odsunięcia oraz pogrubienia
  • Stosować wyglądy
  • Wykrywać przenikanie
  • Używać operacji połącz, podziel, usuń ścianę, przecięcie oraz cięcie powierzchnią

W praktyce wygląda to tak. Otwieram plik graficzny stl, a następnie konwertuję go na obiekt siatkowy.

 

W celu wykonanie gniazda pod butelkę rysuję prostopadłościan i ponownie konwertuję go na obiekt siatkowy.

 

Teraz mogę za pomocą operacji Połącz odwzorować kształt.

Wynik wygląda następująco:

obiekt siatkowy

Dodatkowo możesz użyć narzędzia Podziel na segmenty zaimportowany obiekt siatkowy w celu pogrupowania fasetek siatkowego obiektu BREP na ściany ograniczone ostrymi narożnikami, ściany planarne i ściany cylindryczne.

Podziel na segmenty zaimportowany obiekt siatkowy

To narzędzie jest najbardziej przydatne w przypadku plików CAD wyeksportowanych do siatki, a następnie zaimportowanych do oprogramowania SOLIDWORKS i przekonwertowanych na obiekty siatkowe BREP.

Dowiedz się więcej na temat:

Możliwości otwierania plików stl

Otwieranie plików stl na różne sposoby

oraz ustawień drukowania 3D

Drukowanie 3D – ustawienia parametrów

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.