Jak naprawdę działa narzędzie Zmierz?

Czy wiesz, że… ?

Ostatnio spotykam się z pytaniami, jak w zasadzie używać narzędzia Zmierz by dokonać właściwego pomiaru. Otóż narzędzie to posiada kilka możliwości mierzenia w zależności od wybranego typu.

Jeżeli zaznaczysz dwie ściany bez włączonej opcji pomiaru, program pokaże najkrótszą odległość pomiędzy wskazanymi punktami – tutaj dotyczy ścian równoległych.

Zaznaczając natomiast krawędzie pojawi się okno wyboru z opcją przełączenia np. minimalna odległość lub środkowa.

zmierz


Włączając Punkt do punktu program wyświetli – w przypadku wskazania ścian – odległość zmierzoną od miejsca kliknięcia na jednej ścianie do miejsca kliknięcia na drugiej.

zmierz

W przypadku krawędzi Punkt do punktu pokaże również odległość pomiędzy wskazanymi punktami na krawędziach.

zmierz


Kolejna kombinacja to włączenie jednocześnie Punkt do punktu oraz Pokaż wymiary XYZ. W odniesieniu do ścian narzędzie wyświetla odległość normalną (najkrótszą) oraz odległości liczone po osiach X, Y oraz Z.

zmierz

Jeżeli wskażesz krawędzie program wyświetli odległość pomiędzy punktami zaznaczeń oraz odległości liczone po X,Y,Z.

zmierz

Ale jeżeli odznaczysz Punkt do punktu, również będzie możliwe wyświetlenie odległości środkowej, minimalnej czy maksymalnej.

zmierz

das

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.