Dodaj złącze lekarstwem na skręcenie powierzchni podczas wyciągnięcia

Czy wiesz, że… ?

Podczas modelowania powierzchniowego może się zdarzyć, że tworzona powierzchnia się skręca czy w inny sposób deformuje. Dlatego stosuje się Krzywe prowadzące. Jednak nie zawsze ich stosowanie jest konieczne.

Wspomniana sytuacja dotyczy wyciągnięcia po profilach oraz powierzchni według granicy. Analogicznie może się zdarzyć w modelowaniu bryłowym.

Przykład 1.

Wyciągnięcie po profilach bez użycia krzywych prowadzących. Jedna z krawędzi jest o wiele dłuższa od drugiej. W konsekwencji następuje skręcenie powierzchni, co widać dokładnie po włączeniu Podglądu siatki.

Klikając prawym przyciskiem myszy na jednej z krzywych wybieram Dodaj złącze. Należy je tak ustawić by linie siatki przecinały się prostopadle. Oczywiście można dodawać wiele złączy, można je usuwać lub resetować pozycję.

Uwaga. Jeżeli stosujesz Krzywe prowadzące, złącza nie mają większego znaczenia. Nie mniej można je także stosować oprócz krzywych prowadzących.

Przykład 2.

Uzupełniam brakującą powierzchnię za pomocą Powierzchni według granicy. W kierunku 1 z jednej strony zaznaczam pojedynczą krawędź, po przeciwległej stronie muszę wybrać aż trzy segmenty. Oprócz tego zaznaczyłem krzywą prowadzącą w polu kierunek 2.

Również teraz nastąpiło skręcenie powierzchni, ze względu na to, że program łączy wierzchołki liniami siatki.

Wybieram Dodaj złącze.

Ustawiam pozycję jak na obrazku poniżej, by linie siatki były ustawione możliwie blisko prostopadłości. Nie ma potrzeby w tym przypadku wstawiania kolejnych złączy, układ linii siatki poprawił się wystarczająco.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.