Cofnij przycięcie powierzchni – opcje operacji

Czy wiesz, że… ?

Na karcie Powierzchnie znajdziesz bardzo funkcjonalne narzędzie o nazwie Cofnij przycięcie powierzchni. Operacja służy do “odzyskiwania” powierzchni źródłowej.

Znajduje też szerokie zastosowanie w naprawach uszkodzonych modeli.

Poznaj poszczególne opcje operacji.

Wybierając w typie cofnięcia Zewnętrzne krawędzie i po zaznaczeniu ściany, program odtwarza ubytki na zewnątrz geometrii. Bardzo dobrze widać to na poniższym obrazku.

Od razu dodam, że włączona jest domyślna opcja Scalaj z oryginałem – czyli nie jest tworzony nowy obiekt powierzchniowy, tylko modyfikowana zaznaczona ściana.

cofnij przycięcie powierzchni

Zaznaczając Wewnętrzne krawędzie program usuwa otwory (nie ma znaczenia ich kształt).

cofnij przycięcie powierzchni

Ostatnia opcja Wszystkie krawędzie, która znajduje się pierwsza na liście jest połączeniem obu powyższych. Program wycofuje cięcie wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi.

cofnij przycięcie powierzchni

Zwróć uwagę, że po zaznaczeniu wielu ścian niekoniecznie wszystkie otwory zostaną usunięte. Jeśli otwór nie graniczy z zewnętrzną krawędzią (czyli jest ograniczony ścianą) to zostanie usunięty. W przypadku innych przerw w powierzchni raczej nie będzie to możliwe w jednym kroku.

cofnij przycięcie powierzchni

Dodatkową opcję jest możliwość wprowadzenia przyrostu procentowego (od zera do 100%). Powoduje to odtworzenie powierzchni źródłowej przy jednoczesnym jej powiększeniu poprzez wydłużenie krawędzi. Jednak taka opcja w przypadku prezentowanej powierzchni ma sens tylko po odznaczeniu Scalaj z oryginałem. Utworzona zostanie wówczas nowa powierzchnia.

cofnij przycięcie powierzchni

Jeżeli nie zostałaby odznaczona ta opcja, powierzchnia nie może być powiększona nawet o 1 procent, ponieważ graniczy jedną krawędzią z inną ścianą. W efekcie powstałby błąd.

cofnij przycięcie powierzchni

Zaznaczając krawędzie zamiast ścian pojawiają się opcje Wydłuż krawędzie oraz Połącz punkty końcowe.

Pierwsza opcja działa w zbliżony sposób jak Wydłuż krawędzie, jednak tworzona powierzchnia jest w naturalny sposób odbudowywana a nie dołączona stycznie. Zatem krawędź po wydłużeniu nie zachowuje kształtu źródłowego. Oczywiście można tutaj wprowadzić dodatkowy przyrost procentowy.

Żeby dokładnie zrozumieć różnicę, dobrze jest porównać obie operację na własnym przykładzie. Mam na myśli Wydłuż krawędzie oraz Cofnij przycięcie powierzchni.

cofnij przycięcie powierzchni

Połącz punkty końcowe działa jak usuwa nadmiar powierzchni łącząc dwa końce po najkrótszej długości.

Chcesz poznać więcej opcji modelowania powierzchniowego? Zapraszam na szkolenie z tego zakresu!

https://solid-szkolenia.pl/szkolenie/modelowanie-powierzchniowe-i-hybrydowe/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.