Brakująca właściwość dostosowana i Harmonogram zadań

Czy wiesz, że… ?

Brakująca właściwość dostosowana może zdenerwować każdego.

Kiedy może się zdarzyć taka sytuacja? Na przykład, jeżeli podczas tworzenia części/złożenia użyjesz nieodpowiedniego szablonu. Drugi przykład to plik importowany, nie będzie w nim właściwości.

Właściwości z kolei są niezbędne do uzupełnienia tabeli rysunkowej lub tabeli BOM. Oczywiście właściwości dostosowane same w sobie stanowią informacje o plikach i mogą być wykorzystywane w systemach magazynowych, zamówień, itp. Reasumując, właściwości są bardzo ważne i ich brak może oznaczać problem.

Rozwiązaniem w tej sytuacji może być Harmonogram zadań.

Uruchom harmonogram (z menu Start > Programy > Narzędzia SOLIDWORKS), wybierz opcję Aktualizuj dostosowane właściwości. Dodaj pliki lub całe foldery a następnie ustaw dokładną godzinę i datę wykonania zadania. Przejdź dalej.

harmonogram zadań

harmonogram zadań

Wybierz z listy lub wpisz nazwę właściwości i określ jej wartość w trzeciej kolumnie. To wszystko, na koniec wciśnij Zakończ.

harmonogram zadań

Jak widać w wybranych plikach znajdujących się w katalogu “importy”, właściwości zostały dopisane.

harmonogram zadań

UWAGA! Harmonogram otwiera i nadpisuje w tle pliki, więc jeżeli użyjesz nowszej w wersji harmonogramu w odniesieniu do starszych plików – nie będzie odwrotu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.