Automatyczne naprawianie błędnych wiązań w złożeniach

Jedną z podstawowych czynności w złożeniach jest naprawa błędnych wiązań. Błędy pojawią się po zmianach projektowych lub zamianie komponentów.

Czy wiesz, że istnieje narzędzie z grupy Xpert o nazwie Automatyczne naprawianie?

W momencie, kiedy wyświetli się błąd wiązania sygnalizowany czerwoną strzałką obok nazwy pliku, możesz wyświetlić wiązania z błędnem i wybrać Automatyczne naprawianie.

Możliwości są dwie.

Program automatycznie naprawi błąd zastępując nieaktualne odniesienia nowymi. Na tym proces się kończy.

Automatyczne naprawianie

Albo druga możliwość jest taka, że automat nie jest w stanie zaktualizować odniesień i wyświetli się monit Naprawianie wiązań. Wówczas możesz wybrać Edytuj i niejako ręcznie zastąpić nieaktualne odniesienia, np. nową ścianę.

Automatyczne naprawianie

Automatyczne naprawianie

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.