Łączenie danych symulacji z parametrami
Wpis

Łączenie danych symulacji z parametrami

W SOLIDWORKS Simulation możesz zdefiniować parametry, z którymi możesz połączyć np. obciążenie. Żeby to wykonać zamiast “zwykłej” siły należy wybrać Połącz wartości (1). Kolejno w pojawiającym się oknie wybierz Edycja/definiuj (2), a następnie utwórz odpowiedni parametr dla Symulacji (3). W oknie Wartość można definiować parametry opisane matematycznie po wybraniu Σ. Działa to bardzo podobnie jak...

24 wrzesień 202324 wrzesień 2023przez