Krzywa przecięcia w szkicu 2D oraz 3D – porównanie
Wpis

Krzywa przecięcia w szkicu 2D oraz 3D – porównanie

Krzywa przecięcia to forma szkicu powstająca na przecięciu ścian, powierzchni, obiektów z płaszczyzną lub powierzchnią. W operacji istotną rolę odgrywa kolejność i sposób zaznaczania. Otóż jeżeli włączysz szkic płaski na płaszczyźnie i utworzysz przecięcie, powstały szkic będzie szkicem 2D. Ale jeżeli nie włączysz wcześniej szkicu, a zaznaczysz identyczną parę ścian i płaszczyznę – w wyniku...

27 wrzesień 202327 wrzesień 2023przez