Ponowienie wstawienia szkicu na płaszczyźnie
Wpis

Ponowienie wstawienia szkicu na płaszczyźnie

Wstawianie szkicu na płaszczyźnie jest jedną z podstawowych czynności, od której rozpoczynamy modelowanie. Często zdarza się, że nie klikniemy od razu ikonki Szkic i czynność tę trzeba ponowić. Mam świadomość, iż po zaznaczeniu płaszczyzny można od razu włączyć jakieś polecenia szkicu (okrąg, linia itp.), ale wiele osób włącza szkic, by mieć dostęp do gestów myszy...

9 czerwiec 20249 czerwiec 2024przez