Sprawdź przenikanie podczas analizy Motion
Wpis

Sprawdź przenikanie podczas analizy Motion

Wykrywanie przenikanie zasadniczo działa w konkretnej ustalonej sytuacji. Ale jest od tego odstępstwo – podczas analiz ruchu Motion, możesz sprawdzać przenikanie w przedziale czasowym. Chodzi o to, że jeżeli w trakcie zdefiniowanego ruchu może wystąpić przenikanie, to można to ustalić. W tym celu należy wybrać na najwyższym poziomie Sprawdź przenikanie pod prawym przyciskiem. Następnie wybieramy...

10 grudzień 202310 grudzień 2023przez