Site icon SOLIDWORKS BLOG – wszystko o programie SOLIDWORKS

Wzmocnienie w konstrukcjach spawanych z otworem pod spoinę

Czy wiesz, że… ?

W konstrukcjach spawanych możesz wstawić żebro, które jest odrębnym obiektem bryłowym. Wzmocnienie – bo tak nazywa się ta operacja, pozwala zdefiniować kształt, rozmiar, położenie oraz włączyć sfazowanie pod spoinę.

Jednak wielu użytkowników zgłasza zapotrzebowanie na inny rodzaj wycięcia, w formie okrągłej. Nawet żartobliwie mówię, że jest idealne miejsce pod taką dodatkową opcję. wzmocnienie

Poznaj mój sposób szybkiego wykonania takiego podcięcia.

Użyję do tego operacji Otwór, która znajduje się domyślnie na karcie Arkusz blachy. Oczywiście możesz ją dodać do karty Konstrukcje spawane (ja tak zrobiłem).

Po włączeniu polecenia ustawiam średnicę, przeciągam środek otworu do wierzchołka i określam status Do następnej. Dla pewności w Zakresie operacji wybieram tylko obiekt żebra.

Gotowe!

Taki rodzaj podcięcia można również wykonać w postaci Operacji z biblioteki. Zaletą takiego rozwiązania jest utworzenie od razu konfiguracji (np. z rozmiarami) oraz możliwość stworzenia dowolnego kształtu podcięcia.

Exit mobile version