Wstawianie wielokrotnych odnośników lub odwrócenie kolejności