Site icon SOLIDWORKS BLOG – wszystko o programie SOLIDWORKS

Przeglądanie wyników symulacji względem osi odniesienia

cylindryczny system odniesienia

Czy wiesz, że… ?

Nie wszystkie wyniki symulacji można przeglądać w odniesieniu do prostokątnego układu współrzędnych. Przykładem mogą być badania z siłą odśrodkową czy też pasowaniem skurczowym (wciskiem).

Żeby zmienić odniesienie układu należy zaznaczyć oś. Alternatywnie można wybrać również np. ścianę cylindryczną.

Po wskazaniu osi pojawia się w prawym dolnym rogu znacznik cylindryczny wskazujący bieżący wybór.

Oznaczanie kierunków w takim układzie są następujące:

Pozostałe ustawienia wykresów są identyczne. Można nałożyć model na zdeformowany kształt czy uwidocznić siatkę.

Exit mobile version